Dragan Đukanović novi predsednik Centra za spoljnu politiku

0
595
Dragan Đukanović novi predsednik Centra za spoljnu politiku

Dragan Đukanović novi predsednik Centra za spoljnu politiku

Usled imenovanja na dužnost ambasadora Srbije u Londonu, Aleksandra Joksimović, predsednica Centra za spoljnu politiku od njegovog osnivanja decembra 2011. godine više neće obavljati tu funkciju.

Saradnici CSP u tom smislu žele da se zahvale svojoj doskorašnjoj predsednici na ustrajnom i višegodišnjem angažmanu na promociji evropskih vrednosti, kao i regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

Novi predsednik Centra za spoljnu politiku će biti dosadašnji njegov potpredsednik, Dragan Đukanović, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. On je svoju akademsku karijeru započeo u Institutu za međunarodnu politiku i privredu 2001. godine, a NVO angažman u Evropskom pokretu u Srbiji, gde je od 2015. godine i potpredsednik Foruma za međunarodne odnose.

Dragan Đukanović je bio dugogodišnji urednik časopisa Međunarodna politika(2008-2017) iu svom istraživačkom radu se bavi odnosima Srbije i njenih suseda, a ujedno je i veoma aktivan na javnom zagovaranju ubrzanja evropskog puta svih zapadnobalkanskih država.

U Beogradu, 25. oktobra 2018. godine

Centar za spoljnu politiku