O nama

logo_rs

Centar za spoljnu politiku osnovan je 2011. godine u Beogradu, kao neprofitna, nevladina i nezavisna organizacija sa osnovnim ciljem unapređivanja stručnih istraživanja, edukacije i izdavaštva iz oblasti spoljne politke Republike Srbije.

Misija CSP je vezana za sveobuhvatno istraživanje različitih segmenata savremenih međunarodnih odnosa i spoljne politike Repubilke Srbije. Zato je i strategija CSP vezana je za proširenje istraživačkih kapaciteta u oblasti spoljne politike Srbije, kao i povezivanje trećeg sektora sa državnim organima.

CSP će, u svom radu, težiti povezivanju sličnih institucija međunarodnog, regionalnog i nacionalnog karaktera, a u cilju uspešnog okončanja procesa evroatlanskih integracija i potpunog uključivanja naše zemlje u sistem kolektivne bezbednosti.

Ciljevi CSP su :

 1. Istraživanje u oblasti spoljne politike i međunarodnih odnosa sa posebnim akcentom na:
 • Spoljnu politiku Srbije i položaj naše zemlje u međunarodnim odnosima;
 • Evroatlantske integracije Srbije,
 • Regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu i
 • Aktuelna pitanja iz oblasti međunarodnih odnosa.
 1. Javno zalaganje i uspostavljanje društvenog dijaloga oko ključnih pitanja i problema spoljne politike Srbije:
 • Strategije spoljne politike Srbije,
 • Odnosa Srbije sa velikim silama,
 • Regionalne saradnje,
 • Evroatlantskih integracija i
 • Rešavanja otvorenih političkih pitanja na Zapadnom Balkanu.
 1. Multidisciplinarna edukacija uže stručne javnosti o ključnim problemima spoljne politike Srbije i međunarodnih odnosa;
 2. Multidisciplinarna edukacija šire javnosti, sa posebnim akcentom na mlade, o ekonomskim, politikološkim, pravnim, socijalnim aspektima spoljne politike Srbije;
 3. Promocija evroatlantskih integracija Srbije i regiona Zapadnog Balkana;
 4. Rešavanje otvorenih političkih pitanja na Zapadnom Balkanu i stvaranje mirne, stabilne i pouzdane sredine za sveobuhvatni razvoj.

Osnovni oblici rada CSP-a su konferencije, stručne analize, edukativni kursevi, forumi, okrugli stolovi, radionice, tribine, sprovođenje istraživanja javnog mnenja o međunarodnim problemima, istraživački rad i izdavanje publikacija.

Predavači, saradnici, konsultanti i istraživači centra su eminentni stručnjaci iz oblasti spoljne politike.