Predsednik

Prof. dr Dragan Đukanović je profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na osnovnim studijama gde predaje predmete Osnovi teorije spoljne politike u Spoljna politika Srbije, dok je na master studijama angažovan na programu Međunarodna politika. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka, dok je u periodu od 2001-2017. godine bio pripravnik, istraživač saradnik, naučni saradnik i viši naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Tokom 2010. i 2011. godine predavao je na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Funkciju potpredsednika Centra za spoljnu politiku je obavljao od 2011. godine.

Autor je dve knjige:

Dragan Đukanović, Institucionalni modeli i demokratizacija postjugoslovenskih država, Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2007, 336 str;

Dragan Đukanović, Balkan na posthladnoratovskom raskršću, Institut za međunarodnu politiku i privredu, JP ,,Službeni glasnik“, Beograd, 2016, 210. str.