Upravni odbor

Prof. dr Ivo Visković je redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na osnovnim studijama je predavao predmete Savremeni balkanski odnosi zatim Istoriju balkanskih odnosa, Spoljnu politiku Srbije  i Osnovi teorije spoljne politike, dok je na master studijama angažovan na programima Međunarodna politika i Studije SAD. 2000. godine je imenovan za ambasadora Savezne Republike Jugoslavije u Ljubljani, da bi 2009. godine postao ambasador Republike Srbije u Berlinu. Bio je na čelu Katedre za međunarodne studije Fakulteta političkih nauka UB.

Duško Lopandić © Medija centar Beograd
Duško Lopandić © Medija centar Beograd

Dr Duško Lopandić je diplomirao je na Pravnom Fakultetu, a magistrirao i doktorirao na Univerzitetu Sorbona u Parizu. Gospodin Lopandić je bio i dugogodišnji saradnik više naučnih instituta. Držao je predavanja po pozivu na brojnim domaćim i stranim obrazovnim institucijama. Bio je pomoćnik ministra za međunarodne ekonomske odnose, i nacionalni koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope. Objavio je preko stotinu naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu kao i desetak knjiga na temu EU, regionalne saradnje i dr. Od 2007 do 2011 bio je ambasador Republike Srbije u Portugalu. Od 2011 je pomoćnik ministra spoljnih poslova za EU.

Dr Vatroslav Vekarić je predsednik Centra za spoljnopolitičke analize, član Spoljnopolitičkog saveta ministarstva spoljnih poslova i bivši direktor Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Objavio je preko stotinu naučnih radova. Pored ostalih radova objavio je knjigu „Spoljna politika u tranziciji“.

Vladimir Goati © Medija centar Beograd
Vladimir Goati © Medija centar Beograd

Dr Vladimir Goati je predsednik Transparentnosti, Srbija. Diplomirao je 1962. godine  na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Master studije završio je 1966. godine na Pravnom fakultetu, a doktorske 1973. godine na Fakultetu Političkih nauka u Beogradu. Radi na Institutu društvenih nauka od 1973. godine. Bio je direktor Instituta u periodu od 1982 -1989. godine. Izabran je za profesora Ljubljanskog Univerziteta 1991. godine. Kao gostujući predavač radio je na Univerzitetu u Monteskjeu i Bordou od aprila do maja 1997. godine i od aprila do maja 2001. godine. Predaje i kao gostojući predavač na Univerzitetu u Podgorici od 1997. godine.

Jovan Teokarević © Medija centar Beograd
Jovan Teokarević © Medija centar Beograd

Prof. dr Jovan Teokarević je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu gde i predaje. Posebne oblasti naučnog interesovanja su mu: postkomunistički, posebno balkanski politički sistemi i proširenje Evropske unije. Kao gostujući predavač predavao je na Univerzitetima u Trentu, Rimu i Beču. Učestvovao je na velikom broju naučnih skupova u zemčji i inostranstvu. Objavio je veliki broj naučnih radova. Pored ostalih objavio je knjigu “Tranzicija I integracija”.

Prof. dr Slobodan Marković je profesor na Fakultetu političkih nauka. Diplomirao je istoriju na Filozofskom fakultetu, a magistrirao na Univerzitetu Kembridž. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka. Od 2008. je član Upravnog odbora kompanije Politika AD, a od 2009. je predsednik Državne komisije za tajne grobnice od septembra 1944. Od osnivanja (1998) je generalni sekretar Anglo-srpskog društva, i savetnik u Beogradskom fondu za političku izuzetnost. Naučni je saradnik Instituta za evropske studije. Objavio je veći broj naučnih radova.

Dr Vladimir Đerić je diplomirao na Pravnom Fakultetu, univerziteta u Beogradu, a magistrirao i doktorirao na Univerzitetu u Mičigenu. Đerič zastupa klijente u sporovima koji se tiču privrednog i međunarodnog javnog prava. Bio je advokat u postupcima pred međunarodnim sudovima i tribunalima (Međunarodni sud pravde, Evropski sud za ljudska prava, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju). Zamenik je člana Venecijanske komisije Saveta Evrope iz Srbije.

Milan Karagaća je vojni diplomata u penziji i ekspert za spoljnu politiku i bezbednosna pitanja. U dva mandata je bio vojni ataše u SR Nemačkoj, u Bonu, kao i u Berlinu. Bio je načelnik Uprave za međunarodnu vojnu saradnju i  VD pomoćnika ministra odbrane za međunarodnu vojnu saradnju i  politiku odbrane. Autor je brojnih radova o vojnoj diplomatiji,  globalnoj bezbednosti, spoljnoj politici, odnosima u regionu,  strategiji nacionalne bezbednosti, kosovskom problemu i drugim, koji su objavljeni u publikacijama „Međunarodna politika“, „Evropske sveske“, „ISAC fond“ itd .  Preko 100 članaka objavljeno je u dnevnom listu „Danas“,a na blogu B92 preko 200 autorskih tekstova.


IN MEMORIAM

Predrag Simić © Medija centar Beograd
Predrag Simić © Medija centar Beograd

Prof. dr Predrag Simić je profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i šef katedre za međunarodne odnose. Bivši je ambasador Republike Srbije u Francuskoj. Radio u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i u Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova. Posebne oblasti interesovanja su mu spoljna politika Srbije i politički odnosi na Balkanu. Autor je preko stotinu načnih radova.

Svetlana Đurđevič Lukić © Medija centar Beograd
Svetlana Đurđevič Lukić © Medija centar Beograd

Mr Svetlana Đurđevič Lukić diplomirala je na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, magistrirala na Studijama politike, bezbednosti i integracija 2004. godine, na Univerzitetu u Londonu, Škola javnih poslova i Škola slovenskih i istočnoevropskih studija. Usavršavala se na Oksfordu i Univerzitetu Kolumbija u Njujorku. Od 2004. godine je istraživač saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Radila je kao politički urednik i novinar u nezavisnom nedeljniku NIN u Beogradu. Objavila je veći broj radova i članaka. Zamenica je predsednika Foruma za međunarodne odnose, Evropskog pokreta u Srbiji.