Programska izjava – Centar za spoljnu politiku

Programska izjava – Centar za spoljnu politiku okuplja građanke i građane koji su orijentisani za potpunu integraciju Srbije u savremene evroatlantske integracije. Članovi Centra u potpunosti podržavaju savremene i univerzalne principe ljudskih prava i demokratije, tolerancije i vrednosti multikulturnog i multietničkog društva.

CSP će promovisati politiku tolerancije i uvažavanja međunarodnih državnih i nedržavnih subjekata i stim u vezi promovisati politiku pune integracije Republike Srbije u savremene međunarodne procese. U tom smislu, CPS će, izvan dominacije političkih partija, pokušavati da se u Srbiji osigura širi društveni konsensus između vodećih političkih činilaca u vezi sa ključnim spoljnopolitičkim prioritetima.

To se prevashodno odnosi na evroatlantske integracije, jačanje odnosa i partnerstva sa vodećim činiocima savremene međunarodne zajednice i podsticanje regionalne saradnje država Jugoistočne Evrope. U tom smislu CSP će na temelju načela solidarnosti, tolerancije, odsustva isključivosti, uvažavanja drugog i promovisanja mirnog rešavanja međunarodnih problema potencirati na afirmaciji spoljnopolitičkog položaja Republike Srbije..

CSP će, polazeći od navedenih načela, podticati kreativnu i kontruktivnu javnu diskusiju o položaju Republike Srbije u savremenim regionalnim, evropskim i globalnim procesima.

Centar za spoljnu politiku će detektovati probleme i stavove od opšteg društvenog interesa, kao takve iznosi ih u javnost i prezentuje državnim institucijama, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim organizacijama iz zemlje i regiona. U tom smislu CSP se zalaže za promovisanje društvenog dijaloga o spoljnoj politici  i međunarodnom položaju Srbije kao ključnog elementa formulisanja državne politike i u skladu sa time promoviše javnu raspravu, akademski dijalog i ulogu nevladinog sektora u društvu.

CSP će nastojati da uspostavi i unapredi komunikaciju među brojnim subjektima zainteresovanim za spoljnopolitička pitanja, kako bi na najbolji način mogli da utiču na donošenje i sprovođenje politika;

Centar za spoljnu politiku aktivno učestvuje u stvaranju mreže nevladniih organizacija na nacionalnom i regionalnom planu za razmenu znanja i iskustva iz oblasti spoljne politike i međunarodnih odnosa.